Dashboard

Quick Statistics

 • Idadi ya Watu = 1,220,611
 • Idadi ya Majimbo ya Uchaguzi = 03
 • Idadi ya Tarafa = 03
 • Idadi ya Kata = 36
 • Idadi ya Mitaa = 159
 • Idadi ya Shule za Awali za Serikali = 117
 • Idadi ya Shule za Awali za Binafsi = 103
 • Idadi ya Shule za Msingi za Serikali = 120
 • Idadi ya Shule za Msingi za Binafsi = 101
 • Idadi ya Shule za Sekondari za Serikali = 49
 • Idadi ya Shule za Sekondari za Binafsi = 49
 • Idadi ya Hospitali za Serikali = 02
 • Idadi ya Hospitali za Mashirika ya Dini = 03
 • Idadi ya Hospitali za Binafsi = 05
 • Idadi ya Vituo vya Afya vya Serikali = 02
 • Idadi ya Vituo vya Afya vya Mashirika ya Dini = 08
 • Idadi ya Vituo vya Afya vya Binafsi = 11
 • Idadi ya Zahanati za Serikali = 24
 • Idadi ya Zahanati za Mashirika ya Dini = 15
 • Idadi ya Zahanati za Mashirika ya Umma = 06
 • Idadi ya Zahanati za Jeshi na Polisi = 10
 • Idadi ya Zahanati za Binafsi = 120
 • Idadi ya Kliniki Maalum ya Serikali = 01
 • Idadi ya Kliniki Maalum ya Mashirika ya Umma = 01
 • Idadi ya Kliniki Maalum za Binafsi = 30
Takwimu Zaidi